سودهای غیرمتعارف


هر بانک به 100 میلیون تومان سپرده ماهانه چقدر سود می‌دهد؟

دولت بر سود غیرمتعارف بانک ها مالیات وضع کرد

دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک ها برای سال مالی 96 با رشد بیش از 10 برابر نسبت به پارسال، به حدود 72 هزار میلیارد تومان رسیده که علت آن پیش بینی مالیات از سپرده های غیرمتعارف بانکی است.

به گزارش ایرنا، محمدرضا جمشیدی اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک ها برای سال مالی 1396 نسبت به سال مالی قبل از آن رشد بیش از 10 برابری داشته و از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال 95 به 72 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.

وی افزود: این رقم تنها مربوط به مالیات بر عملکرد بانکها بوده و هنوز رقم مربوط به مالیات ناشی از بنگاهداری نهایی و مشخص نشده است.

جمشیدی در توضیح چرایی این افزایش رقم مالیاتی اظهار داشت: رویه نادرستی که ممیزان مالیاتی برای بانک ها در نظر گرفته اند، این بوده که سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان درآمد بانک شناسایی کرده اند در حالی که این پول درآمد بانک نیست بلکه به سپرده گذار پرداخت می شود.

جمشیدی تاکید کرد: در حقیقت بانک ها برای جذب بخشی از نقدینگی از میزان حق الوکاله خود کم می کنند و اینگونه نیست سود اضافی پرداختی به مشتریان، ناشی از سود عملکردی بانک باشد.

این مدیر بانکی همچنین اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار در تعین نرخ 15 درصدی سود، مربوط به سود علی الحساب است و سود قطعی را بانک ها در پایان دوره مالی محاسبه می کنند.

وی افزود: در شرایطی که بانک ها زیانده هستند، چنین رقم هنگفت مالیاتی فشار زیادی بر منابع بانک ها و سهامداران وارد می کند.

دبیر کل کانون بانک های خصوصی اظهار داشت: کارشناسان سازمان مالیاتی در جلساتی که برای رفع مشکل با مسئولان بانکی داشتند، عنوان کردند که این روش محاسبه مالیات، بر اساس ابلاغیه های مسئولان سازمان مالیاتی بوده است.

جمشیدی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک ها به مالیات وضع شده اعتراض دارند، موضوع را از طریق هیات های حل اختلاف مالیاتی پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد.

بانک ها اعتراض مالیاتی خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند

«نادر جنتی» معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در این رابطه اظهار داشت: برگه تشخیص مالیاتی بر اساس صورت های مالی بانک ها که به تصویب مجامع عمومی رسیده و نیز اسنادی که به این سازمان ارایه شده، صادر می شود.

وی با اعلام اینکه اکنون شرایط خوبی برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات حاکم است، گفت: بانک ها می توانند همچون دیگر مودیان مالیاتی در صورتی که اشکالی در رویه رسیدگی به پرونده های خود می بینند، اعتراض خود را طبق مواد 244 و 170 قانون مالیات های مستقیم پیگیری کنند.

جنتی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 170 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایت ها، اعتراضات مودیان، هیات های حل اختلاف مالیاتی است، افزود: بر اساس ماده 244 این قانون، هیات های حل اختلاف با حضور سه نفر شامل یک نماینده بیطرف از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به اسناد و دلایل مودی، نماینده مودی و قاضی تشکیل می شود و حتی اگر به جمع بندی نرسند، قرار رسیدگی مجدد صادر می شود.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حتی اگر رای صادر شده مورد اعتراض مودی باشد، گروه ویژه ای متشکل از افراد مطلع و خبره مامور می شوند تا موضوع را بررسی و گزارش را به هیات حل اختلاف ارایه کنند.

جنتی یادآور شد: در موارد متعددی پیش آمده که نظر مودی در هیات های حل اختلاف تامین شده و حتی مودی از پرداخت 2 هزار میلیارد تومان مالیات معاف شده است.

وی به ماده 247 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و افزود: در این ماده هیات های تجدید نظر نیز در نظر گرفته شده که اگر مودی رای هیات اولیه اعتراض داشت، با حضور سه فرد جدید و قاضی دیگری تشکیل شود.

جنتی افزود: طبق قانون، مرحله نهایی رسیدگی به شکایت مودیان، شورای عالی مالیاتی است که اگر نظر مودی در هیات اولیه و تجدید نظر تامین نشد، موضوع در این شورا بررسی شود؛ هر حکمی که این شورا صادر کند مرجع است و قابل تغییر نخواهد بود.

تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر بازده غیرمتعارف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر بازده غیر متعارف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، در راستای این هدف اطلاعات مورد نیاز 98 شرکت، در بازه زمانی 6 ساله 1389-1394 از جامعه آماری که قابل دسترس بود، انتخاب گردید و با استفاده از نرم افزار Eviews7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون‌ها حاکی از آن است که بین انحراف گردش دارایی و بازده غیرمتعارف و بین انحراف حاشیه سود و بازده غیرمتعارف و همچنین بین متوسط اهرم مالی و بازده غیرمتعارف رابطه وجود دارد، اما بین متوسط اهرم بدهی عملیاتی و بازده غیر متعارف رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

 • بازده غیر متعارف سهام
 • متغیرهای حسابداری محرک ریسک
 • انحراف گردش دارایی
 • انحراف حاشیه سود
 • متوسط اهرم مالی

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Variables Driving Risk on Abnormal Stock Returns

نویسندگان [English]

 • maryam saberi 1
 • mahdieh esfandiarpoor 2
 • mohammad noroozi 3

This study is aimed to investigate the effect of accounting variables driving risk on abnormal stock returns of firms listed in the Tehran Stock Exchange. The sample consists of 98 firms during the period from 2010 to 2015. The data collected is analyzed using the software Eviews7. The results indicate that asset turnover deviation, margin deviation and average financial leverage have a relation to abnormal returns; however, average operating debt leverage has no relation to abnormal returns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormal stock returns
 • accounting variables driving risk
 • asset turnover deviation
 • deviation margin
 • average financial leverage

مراجع

امیربیگ، مهدی. (1392). بررسی تاثیر نگهداشت وجه نقد، اهرم و سود هر سهم در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مازندران.

ثقفی، علی. رحمانی، علی. معتمدی فاضل، مجید. (1389). هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیرهای حسابداری محرک ریسک. دانش حسابداری، شماره2، ص9.

دارابی، رویا. سعیدی، عطیه. (1388). ارزیابی رابطه ی بین اهرم عملیاتی با ریسک سیستماتیک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 1، شماره 2، صص 145-162.

دارابی، رویا. ملیحه علی فرّی. (1389). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام در حمایت از خریدهای اهرمی. مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره سوم.

رهنمای رودپشتی، فریدون. نیکومرام، هاشم. شاهوردیان، شادی. (1385). مدیریت مالی راهبردی. انتشارات کساکاوش.

صابرنوچمنی، زهرا. (1390). بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه آزاد اراک.

ملایی، مهناز. (1386). رابطه بین سود حسابداری وجریان وجوه نقد عملیاتی باریسک سیستماتیک دربورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

هاشمی، سید عباس. کمالی، احسان. (1389). تاثیر افزایش تدریجی اهرم سودهای غیرمتعارف مالی؛ میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، شماره 2، صفحات 95-115.

هامپتون، وارون. (1383). مدیریت مالی (جلد اول). ترجمه: وکیلی فرد، مسعود و وکیلی فرد، حمیدرضا. انتشارات علمی فوج .

Ahn, s. Denis, d. Denis, k. (2006). Leverage and investment in diversified firms. Finance. Econ. , Vol79, pp317-337.

Amir Beig,Mahdi. (1392). the effect of cash holdings, leverage and earnings per share of companies in the Tehran Stock Exchange, MA thesis, University of Mazandaran. (In Persian)

C. Hendrickson, Eldon. And Van Breda, Michael F. (1385). Translated by Ali Parsaeian, Theory of Accounting. The first volume, published Termeh.

Chen, C. Huang, A. G. Jha, R. (2010). Idiosyncratic return volatility, economic activity, and managerial discretion. Working Paper, University of Waterloo.

Darabi, roya. Ali fari, malihe. (1389). the impact of macroeconomic variables on stock returns in support of procurement leverage. Journal of financial engineering and portfolio management, No. 3, pp. 20-35. (In Persian)

Darabi, roya. Sahidi, Atihe. (1388). Evaluate the relationship between operating leverage and systematic risk and return in Tehran Stock Exchange. Research of financial accounting and auditing, No. 2, pp. 145-162. in Persian

Deylami, safiye. safari gerayli, mehdi. (1395). Examine the relationship between corporate governance and stock return volatility. Empirical Research in Accounting. No. 21, pp. 115-136. (In Persian)

Dongmi, Li. (2012). Financial constraints: R&D investment, and stockreturns. Rady School of Management University of Colifornia SanDiego, 1-6, 22-24

Fazzari, S. M. Hubbard, R. G. Petersen, B. C. Blinder, A. S. and Poterba, J. M. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on EconomicActivity, Vol. 1, pp. 141–206.

George, Rejie. Kabir, Rezaul. Jing Qian. (2008). Investment Cash Flow Sensitivity and Financing Constraints: An Analysis of IndianBusiness Group Firms. ssrn. com,

Ghorbani, Behzad. (1392). Quality financial reporting and idiosyncratic volatility stocks. Financial literacy of securities, NO. 17. pp. 46-53. (In Persian)

Gioll, A. and Mathur, N. (2003). The impact of board size, CEO duality, and corporate liquidity on the profitability of Canadian service firms. Journal of Applied Finance and Banking, Vol. 1, No. 3, pp. 83-95.

Hashemi, seyed abas. Kamali, ehsan. (1389). the impact of the gradual increase in financial leverage, free cash flow and growth of the company's earnings management of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting, No. 2, pp. 95-115. In Persian.

Jolink. (2007). Agency costs of free cash flow. Corporate finance and takevers. Aerican Reviw, vol. 76, No. 2, PP323.

Kaplan, Steven. Luigi, Zingales. (2003). Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow?. Quarterly Journal of Economics, 112, pp. 169–215.

Lins, K. V. Strickland, D. Zenner, M. (2013). Do non-U. S. firms issue equity on US Stock exchanges to relax capital constraints?. Journal of Financial and QuantitativeAnalysis, Vol. 40, pp. 109–133.

Malahi, mahnaz. (1386). the relationship between operating cash flow Svdhsabdary systematic Barysk Drbvrs Tehran Stock Exchange. Master's thesis. University of Esfahan. (In Persian)

Mohammad reza khani, vahid. Pour heydari, omid. (1392). Effect Earnings Timeliness on Public Offering Abnormal Returns shares of companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting, No. 3, pp. 55-67. (In Persian)

Ou, J. A. S. H. Penman. (2010). Financial Statement Analysis and thePrediction of Stock Returns. Journal of Accounting and Economics 11, 295-330

Rahnemay rodposhti, fereydon. Nikomaram, hashem. Shahverdiyan, shadi. (1385). Strategic financial management, publishing kavosh. (In Persian)

Rajgopal, S. M. Venkatachalam. (2011). Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. Jaournal of Accounting and Economics, 51, pp 1–20.

Sabernoshamani, zahra. (1390). the effect of operating leverage future returns on equity of companies listed on Tehran Stock Exchange. MA thesis, University of Arak. (In Persian)

Saghafi, Ali. Rahmani, Ali. Motamedi fazel, majid. (1389). Cost of equity and accounting variables driving risk. Knowledge of accounting, No 2, pp. 9. (In Persian)

Sonia Baños-Caballero, Pedro J. García-Teruel, Pedro Martínez-Solano. (2014) , Working capital management, corporate performance, and financial constraints. Journal of Business Research, JBR-07710, Pages 7.

Sung, c. (2009). On the intractions of financing and investment decisions. Managerial finance, Vol35, pp: 691-699.

Whited, Toni M. and Guojun Wu. (2006). Financial Constraints Risk. Review of Financial Studies, 19, pp. 531–559.

Xu, Y. Malkiel, B. G. (2003). Investigating the behavior of idiosyncratic volatility. Journal of Business, 76, pp 613–644.

Zhang, C. (2010). A Re-examination of the Causes of Time-Varying Stock Return Volatilities. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45, pp 663–684.

ادعای یک کارشناس مسکن در مصاحبه با خبرگزاری دولت درباره علت افزایش قیمت مسکن

بازار مسکن

ایرنا نوشت:یک کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پدیده دو و سه قولنامه‌ای در اطراف شهر تهران که تقاضای خرید مسکن افزایش یافته، بیشتر است، گفت: مشاوران املاک با انجام معاملات مکرر و با هدف کسب سودهای غیرمتعارف، در افزایش قیمت مسکن تاثیر گذاری بسیاری دارند.

پدیده دو قولنامه‌ای و سه قولنامه‌ای که این روزها بلای جان بازار مسکن شده، روشی است که در آن واحد مسکونی توسط مشاوران املاکی خریداری می‌شود و با معاملات مکرر صوری در بین اعضای همان دفتر، نهایتاً با قیمت‌های بالاتر به فروش قطعی می‌رسد.

در این روش که به عنوان ترفند مشاوران املاک مطرح می‌شود، واحد مسکونی نهایتاً چند برابر ارزش آن به دست خریدار واقعی می‌رسد. بنگاه‌های املاکی با معاملات مکرر در ابتدا قیمت واحدها را افزایش می‌دهند و بعد به بازار عرضه می‌کنند.

املاکی‌ها با چه ترفندی قیمت مسکن را افزایش می‌دهند

«فرشید ایلاتی» کارشناس حوزه مسکن، درباره اثرات معاملات مکرر بر قیمت مسکن، گفت: مشکلی که مشاوران املاکی برای باز مسکن ایجاد می‌کنند، در ظاهر بحث واسطه‌گری و دریافت کمسیون بیشتراست، اما این فقط ظاهراً ماجرا است، بلکه بلای اصلی معاملات مکرر با هدف کسب سودهای غیرمتعارف است.

وی توضیح داد: مشاوران املاکی در پشت صحنه ملک‌های به قیمت، خوش قیمت و زیر قیمت را خریداری می‌کنند، طی چند مرحله معامله صوری در دور آخر به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند، اما تا زمانی که قیمت را چند برابر نکردند، اجازه فروش فایل به مصرف‌کننده واقعی را نمی‌دهند.

این کارشناس مسکن افزود: این پدیده در منطقه یک تهران و پایین شهر که قیمت ملک در شرایط خاصی قرار دارد، هم بیشتر است. در منطقه یک به دلیل سرمایه‌ای شدن مسکن این اتفاق زیاد می‌افتد. در عین حال این روزها پدیده دو قولنامه‌ای و سه قولنامه‌ای در اطراف تهران هم که تقاضای خرید مسکن افزایش یافته است، بیشتر است.

ایلاتی بیان کرد: اکنون تعداد مشاوران املاک روند افزایشی عجیبی دارند. به ازای هر ۱۸۰ واحد مسکونی یک مشاور املاک داریم به طوری که تعداد دفاتر رسمی املاک که به ۱۵۰ هزار دفتر املاکی رسیده است.

به گفته این کارشناس بخش مسکن، در ۴۰ سال گذشته دفاتر مشاور املاکی ۴۰ برابر متناسب با رشد قیمت مسکن رشد داشته‌اند. در سال ۹۹ به ازای هر دفتر املاکی یک معامله هم ثبت نشده است، البته این آمار منهای آمار معاملاتی است که کد رهگیری برای آنها گرفته نمی‌شود. این یک معما است. سوال این است که اگر تعداد معاملات از تعداد دفاتر املاکی کمتر است، چرا رشد دفاتر املاکی تا این حد زیاد است؟.

طلا تنها بازار مثبت امروز / سودهای سودهای غیرمتعارف غیرمتعارف در بانک‌های مجوزدار بانک مرکزی / سرکشی مالیاتی به حساب‌های بانکی

در بازارهای امروز تنها طلا یک روند مثبت به خود گرفت و ارز، سهام و نفت یک روند نزولی را پشت سر گذاشتند. سرکشی مالیاتی به حساب‌های بانکی بالای پنج میلیارد تومان هم از مهمترین خبرهای اقتصادی امروز بود.

به گزارش تجارت‌نیوز،قیمت دلار در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تا ساعت ۱۸ با 0.4 درصد کاهش، 11 هزار و 896 تومان اعلام شده است.

قیمت نفت نیز امروز روندی نزولی داشت. به دنبال تشدید تنش‌های تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین، قیمت نفت خام برنت در معاملات امروز به 58.97 دلار رسید.

همزمان با افت شاخص‌ها در این دو بازار، شاخص بازار سهام نیز امروز یک روند نزولی را ثبت کرد. بازار سهام در آخرین روز کاری خود در این هفته، با افزایش نسبی تقاضا در عمده نمادهای گروه‌های مختلف آغاز به کار کرد اما در نهایت با افزایش عرضه در کلیت بازار، شاخص کل منفی شد و از رشد باز ماند. در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس حدود 300 واحد کاهش یافت.

بازار سهام یک روند نزولی را در آخرین روز هفته پشت سر گذاشت.

اما طلا تنها بازار با یک روند مثبت در امروز بود.

قیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۶ مرداد تا ساعت ۱۸ با 47 هزار تومان افزایش به چهار میلیون و 245 هزار تومان رسید.

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۶ مرداد تا ساعت ۱۸ با شش هزار تومان افزایش به 420 هزار و 400 تومان رسید.

نرخ سود در بانک‌ها

از مهمترین اخبار امروز تجارت‌نیوز گزارشی درباره سود سپرده بانکی بود که در یک اینفوگرافیک به این سوال پاسخ داده شده که هر بانک به ۱۰۰ میلیون تومان سپرده ماهانه چقدر سود می‌دهد؟

هر بانک به 100 میلیون تومان سپرده ماهانه چقدر سود می‌دهد؟

در همین حال امروز مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: از سال سودهای غیرمتعارف ۹۵ اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای پنج میلیارد تومان بوده است از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر؟

سخنرانی مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری نیز از مهمترین اخبار امروز بودند.

آغاز اصلاحات بودجه‌ای نیز از مهمترین موضوعاتی بود که امروز مدنظر مطبوعات قرار گرفته بود.

سودهای غیرمتعارف تسهیلات از موانع تولید است

سودهای غیرمتعارف تسهیلات از موانع تولید است

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین اساسی ترین چالش های حوزه تولید را سودهای غیرمتعارف تسهیلات بانکی و مالیات دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی بخشنده گفت: امروزه با گذشت نیم قرن از شکل‌گیری صنعت در استان برخی واحدها دچار فرسودگی شده اند که با این روند قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین اظهار کرد: موانع تولید در بخش های بانکی و بیمه و مالیات در کنار سودهای غیرمتعارف تسهیلات در عرصه صنعت و بروکراسی موجب بروز مشکلات عدیده ای در این عرصه شده و فرماندهان جبهه اقتصادی را با چالش های جدی مواجه کرده است.

بخشنده افزود: یکی از راه های کارآمدی و کاهش هزینه های تولید استفاده از دانش نوین و صنایع های تک است و باید در استفاده از ایده های نوین فعالتر عمل کنیم.

وی یادآورشد: شکل گیری شرکت های دانش بنیان با حضور جوانانی نخبه و مبتکر می تواند به حل مشکلات صنعت کمک کند به شرط آن که این شرکت ها را جدی بگیریم و زمینه ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه را مهیا کنیم.

این مسئول به جایگاه صنعتی استان اشاره کرد وگفت: علیرغم این که قطب صنعت کشور هستیم اما به دلیل موانع مختلف هنوز نتوانسته ایم نقش بیشتری در اقتصاد و تولید و اشتغال کشور ایفا کنیم که به نظر می رسد در استفاده از ایده های نوین باید جدی تر باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص عقب ماندن از قافله جهانی در عرصه تولید بیان کرد: امروز قدم به عرصه ای گذاشته ایم که زمان بسیار مهم و تعیین کننده است و نمی توانیم بیش از این فرصت را از دست بدهیم بلکه باید به سرعت تحقیقات را جدی بگیریم تا از قطار توسعه یافتگی عقب نمانیم.

به گفته بخشنده، امروز نقطه عطفی برای ما ایجاد شده که ما هم بیاموزیم و از فرصت و زمان و ابزارهای نوین و ایده های جدید برای توسعه صنعت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: باید در حوزه استفاده از اپلیکیشن‌ها و کارآفرینی نوین رویکرد ما تغییر کند و بسرعت عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم و قبل از این که از قطار توسعه یافتگی عقب بیفتیم از روش های نوین در تولید بهره بگیریم.

این مسئول اضافه کرد: متاسفانه سیستم دولتی دچار روزمرگی است و هنوز نتوانسته خود را به روز کند و از فرصت ها بخوبی استفاده نکرده است و به نظر می رسد باید از جلسات متعدد بیهوده ای که به بهانه حل مشکلات تولید در دستگاههای دولتی تشکیل می شود صرفنظر کرده و وارد حوزه کارآفرینی های نوین شویم و وقت خود و تولیدکننده را اینگونه هدر ندهیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.