تفاوت بین واگرایی و تائید


سیاست خارجی افغانستان در قبال آمریکا در دوره حامد کرزی

سیاست خارجی افغانستان در قبال آمریکا در دوره حامد کرزی

چکیده پس از یازدهم سپتامبر 2001 صفحه جدید در سیاست خارجی افغانستان باز شد؛ افغانستان از انزوای سیاسی بیرون آمده و با اکثر کشورهای غربی، اروپایی، منطقه‌ای و جهان اسلام روابط دیپلماتیک خویش را از سر گرفت. در این میان مهمترین قدرت جهانی و هژمون نظام بین‌الملل؛ ایالات تفاوت بین واگرایی و تائید متحده امریکا در محور سیاست خارجی افغانستان قرار گرفته و به حیث دوست استراتژیک این کشور مطرح گردید و کارگزاران سیاست خارجی افغانستان تلاش نمودند که بهترین روابط دیپلماتیک را با امریکا تامین نمایند. در این نوشته، سیاست خارجی افغانستان را در قبال امریکا از تفاوت بین واگرایی و تائید آغازین روزهای دوره حامدکرزی تا ختم دوره دوم ریاست جمهوری ایشان به بررسی گرفته شده اند. و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که عوامل موثر روی همگرایی و واگرایی سیاست خارجی افغانستان در قبال امریکا در دوره حامد کرزی کدام‌ها اند؟ سیاست خارجی تفاوت بین واگرایی و تائید کشور در این دوره با محوریت موضوعات نظیر؛ حکومتداری، مبارزه با تروریزم و طالبان به مدد نظریه سازه‌انگاری تبیین و تحلیل گردیده است.

پایان‌نامه
نقش متغیر فردی دولتهای نهم و دهم بر تشدید تحریمهای بین المللی بر ضد ایران

چکیده:
سوال اصلی پایان نامه: متغیر و ویژگی های فردی رئیس جمهور ایران در دولتهای نهم و دهم چه نقشی بر تشدید تحریم های بین المللی داشته است؟ فرضیه یا پاسخ یافته شده به نظر می رسد بین تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران و سیاست خارجی منبعث از شخصیت آرمانگرای رئیس دولت نهم و دهم رابطه معناداری وجود دارد. براساس این پایان نامه که بررسی نقش متغیر و ویژگی فردی سیاستمداران که اصول و الگوهای رفتاری و خاص خود آنان در صحنه ی سیاست خارجی بروز پیدا می کند که همین رفتار و کنش خاص باعث بروز الگوهای رفتاری در صحنه ی خارجی خاص خود می باشد. به این نکته اساسی می رسیم که ویژگی فردی افراد متمایز همدیگر بوده و خود روش و الگوی رفتاری )تهاجمی و میانه رو( را در روابط خارجی اعمال کرده و سبب ایجاد همکاری یا تعارض در سیاست خارجی که نتیجه ی آن تحریم یا تشدید تحریم و یا همکاری می باشد. اهداف پژوهش: تبیین تأثیرات نقش افراد در سیاست خارجی تبیین نقش سیاستگذاران در سرنوشت و زندگی مردم. بررسی تأثیرات تحریم های بین المللی بر ضد ایران. روش اجرا بر پایه تحقیقات توصیفی و تحلیلی کتابخانه ای می باشد. نتایج تحقیق، به تائید فرضیه موجود در پایان نامه و نقش افراد بر الگوهای مورد نظر در اجرای سیاست خارجی پایان می پذیرد.

تفاوت بین واگرایی و تائید

12 45 بررسی سواد ارزشیابی معلمان در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی: تاثیر پیشینۀ تحصیلی

2021-09-23 10.22054 فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X 2252-004X

12 45 اعتباریابی پرسشنامة بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش

عباس نقی زاده باقی

نسرین عزیزیان کهن

2021-09-23 10.22054 فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X 2252-004X

12 45 بررسی میزان واگرایی سرفصل دروس و سوال‌های آزمون با استفاده از آزمون نیکویی برازش و شاخص جِفری (نمونه موردی: سوال‌های درس آمار آزمون تحصیلات تکمیلی 1397-1393)

مصطفی رستگار آگاه

2021-09-23 10.22054 فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X 2252-004X

12 45 ساخت و اعتبار یابی مقیاس تفاوت بین واگرایی و تائید ارزیابی شایستگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر تبریز

محمد اصل محمد علیزاد

حمیدطاهر نشاط دوست

2021-09-23 10.22054 فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X تفاوت بین واگرایی و تائید 2252-004X

12 45 ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرما

2021-09-23 10.22054 فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X 2252-004X

12 45 هنجاریابی پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار یانگ در بین دانشجویان شهر تهران

2021-09-23 10.22054 فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X 2252-004X

12 45 ویژگی‌های روان سنجی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی – ویراست دوم (BRIEF-2)در دانش آموزان 13 تا 18 سال

حمیدرضا حسن آبادی

2021-09-23 10.22054 فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X 2252-004X

12 45 ساختار عاملی ‎و ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس عمومی فابینگ

مصطفی حسن اصفهانی

2021-09-23 10.22054 فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X 2252-004X

12 45 ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی در دانش‌آموزان

تفاوت بین واگرایی و تائید

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

۱ ۱ نظریه پایه: ریشه ها و واگرایی ها

۲ ۱ استقراء، استنباط و تائید

۳ ۱ روشهای رمزگذاری و ساخت و کشف نظریه

۴ ۱ تشریح تحلیل نظریه پایه

Novice qualitative researchers are often unsure regarding the analysis of their data and, where grounded theory is chosen, theymay be uncertain regarding the differences that now exist between the approaches of Glaser and Strauss, who together first described the method. These two approaches are compared in relation to roots and divergences, role of induction, deduction and verification, ways in which data are coded and the format of generated theory. Personal experience of developing as a ground theorist is used to illustrate some of the keydifferences. A conclusion is drawn that, rather than debate relative تفاوت بین واگرایی و تائید merits of the two approaches, suggests that novice researchers need to select the method that best suits their cognitive style and develop analytic skills through doing research.

محققین کیفی تازه کار اغلب از آنالیز داده هایشان مطمئن نبوده و زمانی که نظریه پایه انتخاب می شود، در مورد اختلافات موجود بین شیوه های گلاسر و استراوس، کسانی که برای اولین بار روش را تشریح کردند، مطمئن نیستند. این دو شیوه درباره ریشه ها و واگرایی ها، نقش استقراء، استنباط و تائید، راههای کدگذاری داده ها و فرمت نظریه ارائه شده باهم مقایسه شده اند. از تجربه شخصی توسعه به عنوان نظریه پرداز پایه (بنیادین) برای تشریح برخی از اختلافات کلیدی استفاده شده است. نتیجه بدست آمده آن است که به جای بحث راجع به متریک های نسبی دو شیوه، پیشنهاد می شود که محققین تفاوت بین واگرایی و تائید تازه کار روشی را انتخاب کنند که به بهترین شکل ممکن با سبک شناختی شان تناسب داشته و از طریق اجرای تحقیق، مهارتهای تحلیلی را توسعه دهند.

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتور و کاربرد آن بخش های اصلی اندیکاتور و کاربرد آنیک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورهاموارد استفاده از اندیکاتورهاانواع اندیکاتورها۱- روندها (Trends)۲- اسیلاتورها (Oscillators)۳- حجم (Volume)۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)تقسیم بندی دیگری از اندیکاتورهااندیکاتور تأخیری(Laging)اندیکاتور پیشرو(Leading)معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) اندیکاتور میانگین متحرک…

آموزش بورس

مشاوره بورس

پیش بینی بازار

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتور های دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتورها (Indicators) توابع ریاضی هستند که فرمول‌های خاصی دارند. متغییرهای این روابط ریاضی میتواند قیمت یک سهم، حجم معاملات، تعداد معاملات، زمان و غیره باشد. معمولا اندیکاتورها تعقیب کننده‌ی روندها هستند.

هر کسی میتواند فرمولی بر اساس داده های گذشته یک سهم بنویسد و اندیکاتور خود را طراحی کند. اما برخی از اندیکاتورهای معروف وجود دارند که کارایی آنها در طول زمان به اثبات رسیده است و تحلیلگران فنی معمولا از آنها استفاده میکنند.

اندیکاتورها مانند هر تابع ریاضی دیگر، نشان دهنده یک نمودار هستند. این نمودار در کنار نمودار قیمت، میتواند تفاسیر و معانی مختلفی داشته باشد که به تحلیلگر در پیش بینی آینده کمک میکند.

یک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورها

در اینجا برای مثال به فرمول بندی اندیکاتور RSI می پردازیم. بررسی این اندیکاتور معروف میتواند به درک چگونگی کارکرد سایر اندیکاتورها به ما کمک کند. فرمول محاسبه این اندیکاتور به شکل زیر است:

RSI 1

در این فرمول دو متغییر میانگین سود و میانگین ضرر وجود دارد. میانگین سود و میانگین ضرر به وسیله جمع قیمت روزهای مثبت و مفنی تقسیم بر تعداد روزها در یک بازه زمانی معیین است.

این بازه زمانی متواند هر چند روزه باشد. اما به طور استاندارد بازه زمانی ۱۴ روزه را برای این رابطه در نظر میگیرند.

بنابراین برای محاسبه میانگین سود، باید قیمت های روزهای مثبت در ۱۴ روز اخیر معاملاتی را باهم جمع کرد و بر ۱۴ تقسیم کرد. برای میانگین ضرر هم باید قیمت‌های روزهای منفی سهم در طی ۱۴ روز اخیر را باهم جمع و بر۱۴ تقسیم کرد.

شما میتوانید همین کار را در بازه ۲۰ روزه اخیر انجام دهید. هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد.

هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا ۵ روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد. خوب با محاسبه دو متغییر میانگین سود و ضرر میتوان اندیکاتور RIS را در طول زمان رسم کرد.

در واقع هر یک روزی که معاملات سهم به پیش میرود، یک RSI یک عدد جدید را نشان میدهد که با اتصال آنها نمودار اندیکاتور رسم میشود. برای مثال نمودار قیمت و اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتورها

۱- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند.

همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند.

همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور تفاوت بین واگرایی و تائید و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.تفاوت بین واگرایی و تائید

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است.

اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایین‌تر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم تفاوت بین واگرایی و تائید ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای ۷۰ است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از ۳۰ قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانمله‌ای مختص به خود را توسعه دادشناسی بازار داشته باشد،مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.