سن قانونی برای معامله


آموزش های رایگان و مطالب جذاب دفترخانه را حتما در اینستاگرام دنبال کنید​

رهنمای ثبت رهنمای معاملات و عریضه نویسی

درقدم نخست، متقاضی عریضه چاپی عنوانی ریاست انسجام تقدیم داشته بعد از احکام ریاست ورهنمای معاملات وعریضه نویسان ، متقاضی جواز نامه مکلف است فورم معلوماتی را در وقت تعین شده، خانه پری وتکمیل نموده وپس آن را ریاست رهنمای معاملات وعریضه نویسان ارائه نماید متقاضی جواز نامه مکلف است، ملکیت غیر منقول شخصی خود را به منظور جبران خساره ناشی از تخلفات یا عدم ایفای تعهدات خویش، به ادارۀ انسجام طور تضمین ارائه نماینده اشخاصی که دارای اهلیت حقوقی باشند، میتوانند ملکیت غیر منقول شخصی خود را منحیث تضمین متقاضی جواز نامه، به ادارۀ انسجام به ضمانت بدهند. ملکیت های غیر منقول تحت تضمین به بیع جایزی یا قطعی به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودر مورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند، پول تحت تضمین به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودرمورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند اداره انسجام بعداز حصول اطمینان، درخلال مدت(10) روز به متقاضی، جواز نامه اعطاء مینماید هر گاه درخواست اخذ جواز نامه از طرف ریاست رهنمای معاملات رد گردد، متقاضی می تواند، اعتراض خود را توأم با دلایل طورکتبی به وزیر عدلیه ارائه نماید حق الامتیاز جوازنامه مبلغ (15000) پانزده هزار افغانی بوده که برای مدت سه سال اعطاء می گردد جوازنامه در مرکز به امضای رئیس ادارۀ انسجام ودر ولایت به امضای رئیس عدلیه صادر می گردد جوازنامه به شخص دیگر قابل انتقال نمی باشد.
اشخاص دارای شرایط سن قانونی برای معامله زیر، می توانند جواز فعالیت رهنمای معاملات را به دست ارند:
داشتن تابعیت افغانستان .
داشتن اهلیت حقوقی.
داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا.
عدم محکومیت به جرم جنایت، فساد اداری ویا مرتبط به شغل رهنمای معاملات یا حرمان از حقوق مدنی از طرف محکمه ذیصلاح .
ارائه تضمین ملکیت غیر منقول یا ارائه سند بانکی پول نقد مندرج ضمیمه شماره(1) قانون رهنمای معاملات .
اشخاص زیرنمی توانند حین تصدی وظیفه به رهنمای معاملات اشتغال ورزند:
قضات، حارنوالان،منسوبین وزارت های دفاع ملی وامور داخله، مؤظفین امنیت ملی، منسوبین نظامی وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی، اعضای شورای ملی وشورای های ولایتی، ولسوالی وقریه، اعضای کمیسیون های مستقل وکارکنان شاروالی ها، تصدی ها وشرکت های دولتی ومختلط وسایر کارکنان خدمات ملکی.
وکلای مدافع.
شخصی که به حکم قانون از اشتغال به وکالت دفاع ممنوع گردیده باشد.
اشخاص مندرج اجزای (1و2) فقرۀ (1) قانون رهنمای معاملات بعد از تقاعد یا کناره گیری از وظیفه درصورتی که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، می توانند جواز نامه راکسب نمایند.

فورم دورانی رهنمای معاملات - دانلود

روند اخذ جواز عریضه نویسی

درقدم نخست متقاضی جواز نامه، عریضه چاپی عنوانی ریاست اموررهنمای معاملات وعریضه نویسان تقدیم داشته بعد ازاحکام ریاست امور رهنما ی معاملات و عریضه نویسان متقاضی جواز نامه به هیئت تثبیت اهلیت راجع میگردد که بعد از سپری نمودن مؤفقانه امتحان متقاضی جوازنامه مکلف است فورم معلومات مقدماتی را از مراجع مربوطه خانه پری وتکمیل نموده وسپس آنرا به شعبه مربوطه ارئه نماید، ریاست اموررهنمای معاملات وعریضه نویسان بعد ازحصول اطمینان درخلال مدت (2) روز به متقاضی جوازنامه اعطاء مینماید، هرگاه درخواست اخذ جوازنامه ازطرف اداره رهنمای معاملات وعریضه نویسان رد گردد، متقاضی میتواند اعتراض خود را توأم با دلایل طورکتبی به مقام وزارت عدلیه ارئه نماید. حق الامتیاز جوازنامه جدید عریضه نویسی مبلغ(168) افغانی بوده که برای مدت یکسال اعطاء میگردد، جوازنامه درمرکز به امضأ رئیس امور رهنمای معاملات وعریضه نویسان ودر ولایات به امضأ رئیس عدلیه صادر میگردد.

اشخاص دارای شرایط ذیل میتوانند جوازفعالیت عریضه نویسی به دست آرند:
داشتن تابعیت افغانستان.
تکمیل نمودن سن (18) سالگی.
داشتن سواد کافی ومعلومات شرعی وقانونی، سند تحصیلی حد اقل بکلوریا.

سن قانونی برای معامله

شما این فرصت را دارید ، با تکمیل فرم زیر، از مشاوره رایگان کارشناس دفترخانه 1152 در خصوص دوره های آموزشی استفاده کنید .

درخواست مشاوره دوره های آموزشی

هدیه ما به شما

فیلم آموزش 10 نکته مهم در تنظیم اسناد رسمی :

دریافت هدیه

راه های ارتباط با ما

پاسخگویی به متقاضیان مشاوره و دوره های آموزش در واتس آپ

آموزش های رایگان و مطالب جذاب دفترخانه را حتما در اینستاگرام دنبال کنید​

پیام در واتساپ :

اینستاگرام وفاگستر

یوتیوب وفاگستر

آپارات وفاگستر

خدمات آموزشگاه وفاگستر

ketab-daftarkhane

فروش کتاب آموزش تخصصی و کاربردی

کار در دفاتر اسناد رسمی

عقد صلح یعنی چه ؟

آموزش مشاوره ثبتی به صورت

آنلاین و حضوری

مقالات آموزشی رایگان

حقوقی و سردفتری

آموزش تخصصی سردفتری و دفتریاری

آنلاین و حضوری

آموزشگاه حقوقی وفاگستر

سلام به مخاطبین محترم

آموزشگاه حقوقی وفاگستر در ادامه ۴ سال فعالیت دفترخانه ۱۱۵۲ تهران در زمینه کارآموزی سردفتری ، کار در دفترخانه ، مشاوره ثبتی ، نگارش کتاب و تولید فیلم های آموزشی برای ( اولین بار در کشور ) قصد دارد ؛ فعالیت‌های خود را گسترش داده تا بتواند رضایت خاطر دوستان و همکاران را جلب نماید.

حضور سردفتران و دفتریاران موفق و کارکنان حرفه‌ای که تحت کارآموزی این مجموعه بودند گواه این واقعیت است.

از این تاریخ کلیه فعالیت‌های این سایت و هرگونه فعالیت مجازی مرتبط با آن متعلق به آموزشگاه وفاگستر با مدیریت اسماعیل وفایی بوده و هیچ گونه ارتباط مادی یا معنوی با دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران نخواهد داشت.

حدود اختیارات ولی قهری در اموال فرزند چگونه است؟

ولی قهری

درباره بحث در حدود اختیارات ولی قهری در اموال فرزند، باید ابتدا با مفهوم ولی قهری آشنا شوید. جنسیت فرزند به ولایت قهری بستگی ندارد؛ یعنی، چه فرزند دختر باشد چه پسر، ولایت قهری بر عهده پدر و جد پدری است. مادر و بستگان مادر، ولایتی بر فرزند ندارند. از زمانی که فرزند متولد می‌شود تا زمان بلوغ و رشد او، بحث ولایت قهری ادامه دارد. مگر در صورت جنون فرزند، ولایت قهری پدر و پدربزرگ پدری همچنان ادامه دارد. حال برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مفهوم، ما را تا انتها همراهی کنید.

بیشتر بخوانید: نحوه اجرا گذاشتن مهریه و توقیف اموال برای مهریه

مفهوم حدود اختیارات ولی قهری در اموال فرزند

 • در اصل ولی قهری فرزندان، پدرشان است.
 • ولایت بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص.

مفهوم ولایت عام حاکم یا دادستان و منظور از ولایت خاص پدر و جد پدری است. اما در صورت نبود پدر، یا عدم صلاحیت وی بر ولایت فرزندان، این مسئولیت به عهده پدر بزرگ پدری فرزندان است.

در جامعه افرادی هستند که توانایی اداره اموال مالی و غیر مالی خود را ندارند. جدا از کودکانی که به سن قانونی نرسیده‌‌اند، بقیه، افرادی هستند که به دلیل حادثه یا به صورت مادرزادی توانایی‌های انجام امور خود را ندارند. این افراد محجور نام دارند.

ولی قهری به عنوان نماینده قانونی فرزندان، اختیاراتی در حوزه اموال آن‌ها دارد. او نماینده تام اموال فرزندان است. او می‌تواند به انواع معاملات مانند: خرید، فروش، رهن و اجاره بپردازد یا وام بگیرد. می‌تواند اسناد و اشیاء قیمتی فرزندان را بفروشد، به امانت بگذارد یا پول‌های آن‌ها را به بانک بسپارد. در خصوص اموال و حق و حقوق آن‌ها مدعی شده و شکایت نماید، به نوعی از حق و حقوق فرزندان تحت ولایش دفاع می‌کند. اما اختیارات او در این حوزه محدود است.

برای بررسی روند پرونده توسط وکیل انحصار وراثت در سایت هوداد کلیک کنید.

حدود اختیارات ولی قهری

ولی قهری وظایف و اختیارات زیادی دارد. افراد محجور به دلیل شرایطی که دارند نمی‌توانند صلاح و مصلحت خود را تشخیص دهند و احتمال دارد اقداماتی انجام سن قانونی برای معامله دهند که به سود آن‌ها نیست. به همین دلیل قانون گذاران برای حمایت از آن‌ها، مانع تصرف در اموال و انجام کارهای حقوقی توسط خود محجورین می‌شوند و اختیار انجام این کارها را به ولی قهری می‌سپارند. برای بیان برخی از حدود اختیارات و وظایف ولی قهری در اموال فرزندان، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • در امر ازدواج ولایت دارد: ولی قهری می‌تواند در امر ازدواج قبل از سن قانونی دختر باکره و تعیین مهریه، اظهار نظر و اختیار تصمیم گیری دارد.
 • جانشین تعیین کند: ولی قهری می‌تواند در وصیت خود شخصی را مشخص کند تا او ولایت فرزندان را برعهده بگیرد. حد و حدود اختیارات وصی را ولی مشخص می‌کند.
 • نمایندگی در حوزه اموال و حقوق فرزندان: ولی قهری اختیاراتی در زمینه اموال فرزندان دارد.
 • امانت داری: تمام اموال و حقوق مالی نزد ولی قهری امانت هستند، به نوعی می‌توان گفت اولین وظیفه ولی قهری امانت داری است.

سود و مصلحت اموال محجور را رعایت کند: او باید هر اقدامی که به نفع اداره امور اموال محجورین است، را رعایت کند

فروش اموال صغیر توسط ولی قهری

نمایندگی ولی قهری یا نماینده قانونی عام است و او می‌تواند هر اقدامی که به مصلحت فرزندانش است را انجام دهد. مگر اینکه قانون مانع اقدامات وی شود. ولی قهری اجازه فروش اموال منقول و غیر منقول صغیران را دارد. اما او امکان تصرف مطلق اموال را ندارد. اختیارات و اعمال حقوقی ولی پس از رشد فرزندان هم نفوذ حقوقی خود را دارد و محجور نمی‌تواند آن‌ها را فسخ کند، مگر اینکه بتواند ثابت کند که ولی مصلحت آن‌ها را رعایت نکرده است.

حدود اختیارات ولی قهری در اموال صغیر

با این تفاسیر متوجه می‌شویم که پدر و جد پدری نسبت به هر شخص دیگر نسبت به اداره اموال فرزندان خود اولویت دارند.

او نیازی به اثبات حسن نیت و مفید بودن تصمیم خود در اداره اموال را ندارد.

وظیفه ولی قهری مربوط به امور مالی و شخصی صغیران است. اما حدود و اختیارات او در قانون محدود نشده است. به گونه‌‌ای می‌توان گفت وی ولایتی به نسبت مطلق، نسبت به فرزندان صغیرش دارد.

او باید در تمام اقدامات مربوط به اموال صغیران تمام مصلحت آن‌ها را مد نظر بگیرد.

او می‌تواند در امور مالی و حقوقی صغیران تصرف و دخالت کند.

به عبارتی ولی قهری نماینده قانونی محجورین در رابطه با اموال مالی و حقوقی است.

اجازه تصرف در اموال را دارد و می‌تواند به جای آن‌ها معامله کند.

اختیارات ولی قهری

چه مواردی موجب ساقط شدن ولایت قهری می‌ شود؟

این طرز فکر که پدر و جد پدری همواره به فکر فرزندان خود هستند، درست است. اما این قاعده همیشه درست نیست و این افراد ممکن است اقداماتی بر خلاف مصلحت محجور انجام دهند. در این چنین شرایطی دیگر اختیار اموال کودکان به آن‌ها سپرده نمی‌شود و از آن‌ها ساقط می‌گردد. برخی از این شرایط به شرح زیر است:

 • اگر ولی قهری در اموال خیانت کند و لیاقت اداره اموال را نداشته باشد، یا به بیماری مبتلا شود و به علت عدم توانایی لازم نتواند اموال آن‌ها اداره کند.
 • اگر ولی قهری کافر یا مجنون شود ولایت وی ساقط می‌شود، زیرا کافران بر مسلمانان ولایتی ندارند.
 • چنانچه ولی قهری غایب یا زندانی باشد، فرد امین و مورد اعتمادی به طور موقت برای اداره امور اموال صغیران تعیین می‌شود.

با توجه به موارد فوق در صورت جدا شدن پدر و مادر از یکدیگر، مادر تنها حق حضانت فرزندان را برعهده دارد. کلیه امور مالی کودکان به عهده پدر یا جد پدری آن‌ها است.

این چنین قوانینی مشکلاتی را برای مادران ایجاد می‌کند، زیرا مادران حتی نمی‌توانند یک حساب بانکی برای فرزندان خود افتتاح کند. این قانون در صورت فوت پدر نیز صحت دارد و اداره تمام اموال بر عهده جد پدری است.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب بیان شده می‌توان بیان کرد وظیفه ولی قهری یا سرپرست اداره اموال فرزندان مطابق قانون و رعایت مصلحت آن‌ها است. این اصطلاح به معنی تعلیم و تربیت، مراقبت جسمی و اخلاقی است.

گروه وکلای هوداد با داشتن وکلای پایه یک دادگستری از جمله : تقسیم ارث ، وکیل طلاق توافقی ، وکیل مهریه و وکیل تغییر نام در رسیدن به حق خود در کنار شما است.

قرارداد تجاری - بازرگانی

اصولا قراردادها به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم می شوند.

براساس ماده 2 قانون تجارت موارد زیر از جمله معاملات تجاری محسوب می شوند.

 • خرید یا بدست آوردن هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره.
 • تصدی به حمل و نقل از راه آبی، هوایی یا خشکی
 • انجام عملیات دلالی، کمیسیونی یا عاملی یا هر نوع خدمات تاسیساتی دیگر مثل آسان کردن معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمتگذار و.
 • تاسیس و راه اندازی کارخانجات
 • تصدی به کار حراجی
 • تصدی به هرگونه نمایشگاه عمومی.
 • انجام عملیات صرافی و بانکی.
 • معاملاتی که با برات انجام می شود اعم از اینکه بین تجار انجام شود یا غیر از تجار
 • عملیات بیمه بحری یا غیر بحری.
 • ساختن کشتی و خرید و فروش آن، کشتی رانی در داخل یا خارج و معاملات مربوط به آن.

هر قراردادی غیر از قرارداد در زمینه های ذکر شده، قرارداد مدنی (غیرتجاری) محسوب می شود.

قرارداد تجاری بازگاتی

قواعد لازم در قراردادهای تجاری

قراردادهای تجاری با قرارداد های مدنی متفاوت اند. مثلا قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی قرارداد اجاره محسوب شده و متصدی آن اجیر است در حالیکه در قانون تجارت متصدی حمل و نقل وکیل محسوب می شود. در قانون مدنی در صورت تلف بار، اگر متصدی حمل و نقل تعدی و تفریط نکرده باشد مسئولیتی ندارد در حالیکه در قانون تجارت بهرحال مسئول است مگر ثابت کند بار، به علت بروز یک حادثه غیر قابل پیش بینی و خارجی مثل زلزله، سیل و . تلف شده است.

شروط خاص قراردادهای تجاری

در قانون ایران برای انعقاد قراردادهای تجاری شرایط خاصی ذکر نشده است و شرایط این قراردادها هم مثل سایر قرادادهای مدنی است.

شرایطی مثل تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد که مثل قراردادهای غیر تجاری دادگاه صالح مشخص می شود یا نحوه ایجاب و قبول در اینگونه قراردادها که در واقع با قراردادهای غیر تجاری تفاوتی ندارد. منتها طرفین می توانند در چارچوب قانون در بعضی از مسائل مثل نحوه گرفتن ثمن معامله، محل تحویل مبیع و . با هم توافق کنند.

یکی از شروط خاص که ممکن است افراد ذیل قرارداد به آن اشاره کنند این است که قانون مصوب آینده در روابط آنها بی اثر باشد.

شرط تثبیتی

در مورد اینگونه شرط ها باید بدانید که قوانین به محض تصویب اجرا شده و اگر آمره باشند بر روابط اشخاص تاثیر می گذارند و ذکر اینگونه شرط ها مانع تاثیر قوانین نمی شود.

اینگونه شروط در قراردادهای بین المللی که بین یک دولت و اشخاص خصوصی خارجی منعقد می شوند بیشتر کاربرد داشته و اتفاقا در اینگونه قراردادها لازم الرعایه هستند چون ممکن است دولت طرف قرارداد بعد از مدتی از انعقاد آن، با تغییر قوانین خود و تصویب قوانین جدید تعهدات خود را تغییر دهد و این به ضرر اشخاص خصوصی خارجی است. به این شروط، شروط تثبیتی گویند.

هرگز با این افراد معامله نکنید

مطمئنا در دنيای پرتلاطم امروزی، يكی از موضوعاتی كه می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنايی با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است.

اهلیت افراد در معاملات

برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که طرفین سن قانونی برای معامله قرارداد می‌بایست آن‌ها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد. ماده ۱۹۰ برای صحت هر معامله شرایطی را بیان کرده است یکی از این شروط اهلیت افراد در معاملات است. در این مطلب از مجله دلتا به این موضوع می‌پردازیم.

در حقوق به برخورداری و شایستگی اجرای حق توسط شخص، اهلیت گفته می‌شود که به دو نوع اهلیت تمتع یعنی شایستگی دارا شدن حق و تکلیف و اهلیت استیفا یا تصرف یا اجرا به معنای شایستگی اجرای حق و تکلیف تقسیم می‌شود.

به شخصی که فاقد اهلیت باشد، محجور گفته می‌شود و محجورین عبارتند از:

 • صغار یعنی دختران دارای سن کمتر از ۹ سال تمام قمری و پسران دارای سن کمتر از ۱۵ سال قمری.
 • سفیه یعنی شخصی که عقل معاش یا عقل اقتصادی ندارد، به گونه‌ای که توانایی تشخیص سود و زیان خود را ندارد.
 • مجانین یعنی اشخاص فاقد عقل.

شرایط اهلیت در معاملات

طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد. کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می‌شود.

جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می‌شود که اراده شخص را مختل می‌کند و عامل‌ شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می‌شود ضمن این‌که مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می‌دهد بی‌اطلاع است.

عبارت است از این‌که تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد. کسی‌ که دارای رشد است رشید نامیده می‌شود.

در مقابل، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می‌نماید.

اهلیت در معاملات

سن رشد

قانونگذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته: هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است بهرحال در صورتی‌که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می‌شود.

در نهایت باتوجه به موارد ذکر شده و طبق ماده۲۱۲ قانون مدنی :« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.»

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟ را مطالعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.