نسبت سرمایه در گردش چیست؟


کدام نمادها در مراحل افزایش سرمایه قرار دارند؟ | افزایش سرمایه نماد عرضه اولیه

تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه ۹ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان ۱ نماد عرضه اولیه اعلامیه پذیره نویسی عمومی خود را منتشر کرد و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.

به گزارش نبض بورس، تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه ۹ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان ۱ نماد عرضه اولیه اعلامیه پذیره نویسی عمومی خود را منتشر کرد و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.

صدور مجوز افزایش سرمایه ساینا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی.
موضوع افزایش سرمایه: راه اندازی خط تولید اسید سولفونیک و سدیم لوریل اتر سولفات

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه فروسیل

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ هیئت مدیرة شرکت فروسیلیسیم خمین مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش ارائه گردید.

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده آریان

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان از مبلغ ۱۹,۸۱۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و اصلاح ساختار مالی، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰,۰۰۰,نسبت سرمایه در گردش چیست؟ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته‌ها به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر اقدام نماید.

ثبت افزایش سرمایه اتکای

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ افزایش سرمایۀ شرکت بیمه اتکایی ایرانیان از مبلغ ۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه دسبحا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو از مبلغ ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تامین مالی ساخت انبار مواد اولیه و محصول بمنظور الزامات GMP معاونت غذا و دارو ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه گنگین

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان از مبلغ ۳,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و انجام پروژه‌های شرکت فرعی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه فخوز

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ افزایش سرمایۀ شرکت فولاد خوزستان از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وهور

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور از مبلغ ۶۶,۱۷۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۶,۱۷۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور سرمایه گذاری در شرکت‌های فرعی و اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه زنجان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳,۸۰۶,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور تأمین قسمتی از سرمایه گذاری لازم برای ادامه احداث کارخانه‌های تولید یوتیلیتی، آمونیاک و اوره (پروژه در دست ساخت شرکت) و هم چنین بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش توانگری مالی به منظور رعایت بند ح بخش هشتم (الزامات) متن نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی، به شرح زیر به تصویب هیئت مدیره این شرکت رسیده است ۱- سرمایه شرکت در مرحله اول از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهام داران از مبلغ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۳ ریال به ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۵۰ ر ۸ ریال ۲- سرمایه شرکت در مرحله دوم از محل مازاد تجدید ارزیابی بخشی از سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود شامل طبقه زمین و هم چنین سرفصل سرمایه گذاری‌های بلندمدت از مبلغ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۵۰ ر ۸ ریال به ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۴۹۳ ر ۸۰۶ ر ۱۳ ریال افزایش خواهد یافت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی فجهان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۱۴,۴۶۲,۵۵۶,۵۳۶ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۵۳۷,۴۴۳,۴۶۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ تعیین شده ست.

علل اصلی ایجاد رکود اقتصادی چیست؟

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

رکود اقتصادی به معنای کم‌شدن رشد تولید ناخالص داخلی کشور است که پیامدهای ناگوار بسیاری برای اقتصاد یک جامعه را در پی دارد.

 علل اصلی ایجاد رکود اقتصادی چیست؟

زمانی که اقتصاد یک کشور ضعیف می‌شود که در آن تقاضای داخلی بیش‌تر از عرضه است اما بنا به دلایل زیادی نیروی تولید کاهش پیدا می‌‌کند. این کاهش تولید موجب گرانی، بیکاری و سقوط شرکت‌ها در بازارهای سرمایه می‌شود. در این مطلب قصد داریم علل ایجاد رکود اقتصادی و راه‌حل‌های مقابله با آن را بررسی کنیم.

رکود اقتصادی چست؟

رکود اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که اقتصاد یک کشور در دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی داشته باشد. رکود به بخش‌های مختلفی مانند تولیدات صنعتی، اشتغال‌زایی، ساختمان‌سازی و بورس تأثیر می‌گذارد. رکود باعث می‌شود، رشد اقتصادی متوقف شود و آمارهایی نظیر تولید ناخالص داخلی در دوران رکود هرسال نسبت به سال نسبت سرمایه در گردش چیست؟ قبل با کاهش چشم‌گیری مواجه می‌شود.

در این دوران، اشتغال در وضع نامناسبی قرار می‌گیرد و نرخ بهره نیز کم می‌شود. همچنین سایر هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و قیمت فروش اجناس پایین خواهد آمد. در این شرایط بازار پر از کالاهایی است که خریدار ندارد و با کاهش تولید مواجه می‌شود. در نهایت کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و عده‌ای افراد کار خود را از دست می‌دهند.

دلایل ایجاد رکود اقتصادی

رکود اقتصادی نتایج و پیامدهای زیادی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد. در ادامه دلایل ایجاد رکود اقتصادی را معرفی می‌کنیم :

1. عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

پس از مشاهده عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، زنگ خطر رکود اقتصادی به صدا درمی‌آید. وقتی ارتباط متعادلی میان تقاضای مردم یک جامعه و تولیدات نباشد، احتمال رکود اقتصادی در آن جامعه بیشتر می‌شود. در این برهه از زمان میان کالاهایی که مردم قصد خرید دارند و خدماتی که توسط تولیدکنندگان ارائه می‌شود و قیمت آنها ناسازگاری وجود دارد.

2. نوسان‌های نرخ بهره و تورم

نرخ بهره موجب بالارفتن هزینه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود. در نهایت سرعت رشد اقتصاد کم می‌شود. در مقابل پایین بودن این نرخ یعنی شرکت‌ها می‌توانند وام زیادی را دریافت کنند و از این مبالغ برای سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. نوسان‌های نرخ بهره و تورم نشان‌دهنده سلامت اقتصادی یک جامعه است.

3. کم‌شدن میزان تولید داخلی

کاهش تولید و پیامدهای ناشی از آن موجب رکود اقتصادی می‌شود. کم‌شدن میزان تولید می‌تواند دلایلی بسیاری نظیر تحریم‌های اقتصادی، کم‌شدن میزان تقاضا در بازار، ضعف مدیریت و واحدهای تولیدی باشد. کاهش تولید همان گونه که نسبت سرمایه در گردش چیست؟ اشاره شد پیامدهای زیادی را به همراه دارد که بر بازار سرمایه نیز اثرگذار است.

4. تحریم‌های اقتصادی

تحریم‌ها به دلایل مختلفی از سوی ابرقدرت‌ها بر کشورهای دیگر تحمیل می‌شوند که در نهایت در آن کشور رکود اقتصادی رخ می‌دهد. در کشور خودمان می‌توانیم آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد را ببینیم و در تمام این سال‌هایی که کشور دچار رکود اقتصادی شده‌است، تحریم‌ها اصلی‌ترین عامل ایجاد آن هستند.

5. ازدست‌رفتن اعتماد جامعه به اقتصاد

برخی از افراد از رکود اقتصادی می‌ترسند به همین دلیل سرمایه‌گذاریو میزان مصرف خود را نسبت سرمایه در گردش چیست؟ کم می‌کنند. انجام چنین کارهایی موجب بیشتر شدن رکود اقتصادی می‌شود. در نهایت تولیدکننده‌ها باید هزینه‌های خود را کم کنند تا بتوانند برای عبور از این دوران منابع مالی موردنیاز خود را در اختیار داشته باشند. این مسئله باعث ایجاد یک دور باطل در جامعه می‌شود.

6. بی‌ثباتی نرخ ارز

جهش نرخ ارز موجب بالارفتن هزینه‌های تولید می‌شود و از این طریق موجب ایجاد و گسترش رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. همچنین بی‌ثبات بودن نرخ ارز؛ با ازبین‌بردن اطمینان در بازار رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. تحریم‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌ثباتی نرخ ارز هستند و همان گونه که گفتیم عواملی که رکود اقتصادی را در یک جامعه ایجاد می‌کنند ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

7. سقوط بازار سهام

بازار سهام، بازتاب‌دهنده وضعیت اقتصادی هر جامعه‌ای است. سقوط این بازار نیز نشان‌دهنده کم‌شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد کشور است. در برخی از مواقع سقوط بازار سهام و نوسانات آن خبر از یک رکود اقتصادی در آینده را می‌دهد.

معرفی راهکارها برای دوام آوردن در شرایط اقتصادی

معرفی راهکارها برای دوام آوردن در شرایط اقتصادی

پس‌انداز اضطراری: در زمانی که رکود اقتصادی رخ می‌دهد، درآمدها کم می‌شود و عده‌ای ممکن است کار خود را از دست بدهند. بهتر است به‌اندازه مخارج 3 تا 6 ماه پس‌انداز داشته باشیم تا در این زمان بتوانیم مخارج خود را پرداخت کنیم و با آرامش بیشتری زندگی کنیم.

کم‌کردن بدهی‌ها: گردش پول در زمان رکود خیلی کم می‌شود و کارکردن خیلی سخت‌تر می‌شود. چنانچه پرداخت بدهی‌ها به آن اضافه شود، کار خیلی مشکل‌تر می‌شود. بهتر است در زمان مناسب بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.

سرمایه‌گذاری متنوع: «تخم‌مرغ‌های خود را درون یک سبد قرار ندهید.» این مثل را بارها شنیده‌ایم و می‌توانیم در بازار سرمایه نیز از آن استفاده کنیم. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اصلی نظیر بیت‌کوین، اتریوم و تتر می‌تواند یک تصمیم حرفه‌ای باشد. برای آشنایی بیشتر با دنیای ارزهای دیجیتال و نحوه سرمایه‌گذاری وارد شوید.

جمع‌بندی نهایی

رکود رشد منفی اقتصاد یک جامعه است که با کاهش رشد تولید ناخالص ملی همراه است. دلایلی زیادی وجود دارد که موجب رخ‌دادن رکود اقتصادی در یک جامعه می‌شود که نمی‌توان آن را کنترل کرد. تنها کاری که از دست ما برمی‌آید، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های است که به هنگام طوفان رکود اقتصادی بتوانیم جان سالم به در ببریم.

۲ شرطی که حساب را تجاری می کند چیست؟ | پاسخ بانک مرکزی به نگرانی‌ها درباره مصوبه جنجالی شورای پول

سخنگوی بانک مرکزی برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تشریح کرد.

بانك مركزي

به گزارش همشهری آنلاین، مصطفی قمری‌وفا با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد، گفت: حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.

اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.

سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفاً تعداد "واریز به" حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.

قمری‌وفا افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.

سخنگوی بانک مرکزی بیان کرد: همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.

قمری‌وفا گفت: حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر "حساب فروش" شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و… برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت.

دریافت تسهیلات بانکی از سوی واحدهای فرآوری زیتون

دریافت تسهیلات بانکی از سوی واحدهای فرآوری زیتون

زنجان-معاون برنامه‌ریزی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان از اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای فرآوری زیتون در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قهرمانی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید که در استانداری زنجان برگزار شد، با یادآوری اینکه رکورد تولید زیتون در استان زنجان امسال نسبت به چهار دهه گذشته شکسته شده است، اظهار کرد: امسال طبق برآوردهای انجام گرفته، میزان زیتون تولیدی در استان به ۱۲۰ هزار تن خواهد رسید که این میزان تولید نسبت به چهل سال گذشته رقم بی‌سابقه‌ای است.

وی با یادآوری اینکه در همین راستا برای تولید این میزان زیتون به میزان ۱۶۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش در قالب اعتبارات شناور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌شود، تصریح کرد: با رایزنی‌های صورت گرفته، واحدهای فرآوری زیتون در استان زنجان می‌توانند تا سقف ۸۷.۵ میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.

قهرمانی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر اخذ تسهیلات بانکی در حوزه تولید و فرآوری زیتون وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌ها در این مسیر، افزایش میزان صورت حساب مالی از یک میلیارد تومان به ۵ میلیارد تومان است، به همین خاطر با به روزرسانی این رقم، شاهد رفع مشکلات متقاضیان باشیم.

معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین با ابراز تأسف از اینکه به خاطر ناترازی عجیب بانک کشاورزی در کشور، مجبور به استفاده از تسهیلات سایر بانک‌ها هستند، عنوان کرد: با وجود اینکه بعد از طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها شاهد افزایش ۴ تا ۶ برابری قیمت‌ها بودیم و در این وضعیت با مشکلات متعددی در تأمین نقدینگی بخش کشاورزی مواجه شدیم و ناچار به استفاده از شبکه بانکی دیگری هستیم.

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و نیجریه/امیرعبداللهیان: توافق در صورت واقع بینی آمریکا دست یافتنی است

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و نیجریه/امیرعبداللهیان: توافق در صورت واقع بینی آمریکا دست یافتنی است

وزیر امور خارجه کشورمان، در گفتگوی تلفنی با همتای نیجریه ای خود، در خصوص آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه ایران و نیجریه و نیز تحولات بین المللی به تبادل نظر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری برنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، در گفتگوی تلفنی با جفری اونیاما، همتای نیجریه ای خود، در خصوص آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه ایران و نیجریه و نیز تحولات بین المللی به تبادل نظر پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان نیم قرن سابقه تاریخی مناسبات دو کشور را سرمایه ای بزرگ و محکم برای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و نیجریه بر مبنای منافع مشترک دانست .

امیرعبداللهیان برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور را موفق ارزیابی کرده و اجرایی شدن اسناد به امضا رسیده در این نشست را مهم قلمداد کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات برای لغو تحریمها، بر پایبندی کشورمان به تداوم گفتگوها با طرفهای مقابل و اراده کشورمان برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار تاکید کرد.

امیرعبداللهیان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه آژانس وظیفه خود را در قالب فنی و به دور از سیاسی کاری دنبال کند تصریح کرد، توافق در صورت واقع بینی طرف آمریکایی دست یافتنی است.

وی در پایان از همتای نیجریه ای خود برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.

وزیر امور خارجه نیجریه نیز با ثمربخش خواندن سفر اخیر هیئت نیجریه ای به تهران، سابقه روابط دوستی میان دو کشور و همبستگی دو ملت در چالشهای مختلف را زمینه مناسبی برای توسعه روابط در حوزه های مختلف سیاسی ،اقتصادی، تجاری و فرهنگی خواند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سفر آتی وزیر امور خارجه کشورمان به آفریقا شامل نیجریه هم بشود، سلام گرم رئیس جمهور نیجریه به رئیس جمهور ایران را ابلاغ کرد.

وزیر خارجه نیجریه بر حسن نیت ایران در جریان مذاکرات رفع تحریمها تاکید کرده و با اشاره به خروج آمریکا از برجام، نسبت به بازگشت این کشور به توافق و حل و فصل موضوعات ابراز امیدواری کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.